Teoriundervisning på Frederiksberg

Teoriundervisning? Hvor meget? 

Skal du snart i gang med dit kørekort, eller har du lige kommet igang men er ikke blevet informeret om dette endnu, så vil dette oftes være blandt de første spørgsmål der dukker op. Hertil er svaret: 29 oblikatoriske teoriundervisnings lektioner. Meningen med teoriundervisning er, at man som køreskoleelev skal få en forståelse for alle emner der omhandler det, at køre bil, herunder færdselsloven, bilens teknik samt forhold, der påvirker din kørsel. Som dele af det totale teoriundervisnings forløb skal du læres op i sikkerhed og omgang i kørsel af din kørelærer. Disse emner er herefter noget, som du skal ud og prøve i praktisk.

Online teoriundervisning til kørekort forløbet – hvordan skal man forholde sig til det?

Teori til kørekortet kan man nemt finde ved hjælp af lidt research på internettet. Her kan du nemt og bekvemt finde undervisningsmatriale til teoriundervisning samt finde online teoriprøver som du kan øve dig med. Disse teoriprøver simulere en rigtig teoriprøve, som består af 25 multiple choice spørgsmål, som du har 30 minutter til.
Der er vigtigt at have i minde, at disse resouser på ingen måde kan erstatte teoriundervisningen på din kørekort uddannelse, som trodsalt er en del af det oblikatoriske krav, før du kan komme op til teori- og køreprøve.

Teorimateriale du finder online samt teoriprøver har til formål, af at supplere til den teoriundervisning der findes på vores køreskole, som sker gennem klasse eller selvstændig undervisning på køreskolen.